Για την εταιρία μας η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αυτονόητη δέσμευση που λαμβάνουμε έναντι των χρηστών και των πελατών μας προκειμένου να προστατεύσουμε την ιδιωτική και επιχειρηματική ζωή του ατόμου στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των πελατών και των χρηστών μας.
Με την παρούσα “Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” επιθυμούμε να περιγράψουμε το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε και το που αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η «Μπαλωμένος Σταύρος-Μπαλωμένου Ειρήνη Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «ANGEL STORES» (στη συνέχεια η «Εταιρία») δια του ηλεκτρονικού της καταστήματος εκθέτει και εμπορεύεται ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρικά είδη, φωτιστικά και συναφή εξαρτήματα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η παρούσα δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων που εμπορευόμαστε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop).

 1. Πνευματικά δικαιώματα/ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά εξαιρουμένων περιπτώσεων, τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, εμπορικών ονομασιών και άλλων εμπορικών διακριτικών, καθώς και κάθε είδους υλικού και πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της εταιρίας μας ή στην ιδιοκτησία τρίτων συμβεβλημένων με την εταιρία μας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών.
Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβολή, έκδοση, εκπομπή, διανομή, πώληση ή μεταφορά υλικού αυτής της ιστοσελίδας, και γενικότερα η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «Μπαλωμένος Σταύρος – Μπαλωμένου Ειρήνη Ο.Ε.».

 1. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτή η Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τον ιστότοπο μας www.angelstore.gr. Η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας μας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται σε ίδιους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την εταιρία μας, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου που αυτοί παρέχουν ή για την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Επομένως, θα πρέπει να επαληθεύετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων ιστoτόπων τρίτων μερών και να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την επεξεργασία δεδομένων από τρίτους η «Μπαλωμένος Σταύρος-Μπαλωμένου Ειρήνη Ο.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη.

 1. Συλλογή των προσωπικών δεδομένων

Η πώληση των προϊόντων που παρέχονται από την εταιρία μας προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας με τον πελάτη ή τον χρήστη της ιστοσελίδας μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή ή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάποιο προϊόν του πελάτη/χρήστη στο διαδικτυακό τόπο www.angelstore.gr να δηλώνονται τα αληθή του προσωπικά δεδομένα.
Με την εγγραφή του χρήστη/πελάτη στις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία μας χορηγείται παράλληλα η συναίνεση του για την αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και πελατών δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή σε περίπτωση που λάβουμε νέα ρητή και σαφή άδεια του υποκειμένου.
Η εταιρία μας συλλέγει δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος και για να προσφέρει στους πελάτες της τις αιτούμενες υπηρεσίες, όπως η πώληση και η παράδοση προϊόντων. Η εν λόγω συλλογή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο.

Άμεση συλλογή δεδομένων
Είναι τα δεδομένα που παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας, όπως συμβαίνει με την εγγραφή ενός χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

Έμμεση συλλογή δεδομένων
Είναι τα δεδομένα που συλλέγονται από την χρήση της ιστοσελίδας μας και έχουν άμεση συνάφεια με τον τρόπο που ο πελάτης πλοηγείται εντός αυτής. Τέτοιου είδους συλλογή γίνεται με την χρήση τεχνολογιών όπως ενδεικτικώς είναι τα cookies.

Μεταξύ των δεδομένων που συλλέγουμε είναι και τα εξής:

 • Κατά την εγγραφή φυσικών προσώπων (μελών) και κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για προϊόν (χωρίς εγγραφή):
  Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των χρηστών μας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου τους και την διεύθυνση τους.
 • Κατά την εγγραφή επιχείρησης:
  Συλλέγουμε την επωνυμία της επιχείρησης, την δραστηριότητα της, τον Α.Φ.Μ. της, την Δ.Ο.Υ. που ανήκει και την διεύθυνση της, καθώς και το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θα επικοινωνεί για λογαριασμό της επιχείρησης.
 • Κατά την εγγραφή είτε επιχείρησης είτε φυσικού προσώπου συλλέγουμε επίσης όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης και άλλες παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
 1. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την προώθηση των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων.
 • Για τη βελτίωση και εξατομίκευση των υπηρεσιών της που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.
 • Για τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων της, όπως την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη και την εκτέλεση παραγγελίας, την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας, τη διαχείριση των οφειλών σας, την πραγματοποίηση επιστροφών και την παροχή εγγυήσεων.
 • Για την επικοινωνία με τους χρήστες και πελάτες της, με σκοπό ιδίως την εμπορική προώθηση προϊόντων, την ενημέρωση των πελατών για τυχόν προσφορές και άλλες προωθήσεις προϊόντων.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρία μας διαθέτει τα προϊόντα της μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e-shop) και για τον σκοπό αυτό τα δεδομένα σας συλλέγονται από τους υπαλλήλους μας με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.
Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα που συλλέγουμε τα μοιραζόμαστε μόνο με τους αναγκαίους για την εκτέλεση της παραγγελίας υπαλλήλους μας, καθώς και τρίτους συνεργαζόμενους με εμάς, όπως είναι η εταιρία που πραγματοποιεί τις παραδόσεις των παραγγελιών σας (εταιρία ταχυμεταφορών – courier).
Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εμπορικών σκοπών της επιχείρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «Μπαλωμένος Σταύρος – Μπαλωμένου Ειρήνη Ο.Ε.» ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από σχετική συγκατάθεση σας, με διάφορες εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή υπηρεσίας, όπως τα δεδομένα πληρωμής που αποστέλλονται σε τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση μίας αγοράς προϊόντος.

Η εταιρία επίσης ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση, να μεταφέρει, να αποκαλύψει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα πελατών όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, όπως στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα και για πόσο καιρό
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΠΔ (GDPR), οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η εταιρία μας είναι παραμετροποιημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση – Πολιτική Προστασίας Π. Δ. και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων σκοπών της νομοθεσίας και της επιχείρησης.

 1. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Ο πελάτης/χρήστης μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, μπορεί να αποστείλει προς την εταιρία μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση   info@angelstore.gr και να αιτηθεί να του χορηγηθεί ενημέρωση σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του που τηρούνται από την εταιρία μας, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους. Μπορεί επίσης να αιτηθεί τροποποίηση ή διαγραφή τους.
Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αναθεωρήσετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στην «Μπαλωμένος Σταύρος – Μπαλωμένου Ειρήνη ΟΕ» μέσω του www.angelstore.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν,  αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα πελατών και χρηστών
Διατηρείτε τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας. Σε μεταγενέστερο της εγγραφής σας χρόνο μπορείτε να μας ειδοποιήσετε σχετικά ώστε να προβούμε σε διόρθωση προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και αναγράφονται λανθασμένα.
 • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα για την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς. Παρά το αίτημα σας, ορισμένα δεδομένα πιθανόν να μην είναι δυνατό να διαγραφούν και η διαγραφή να εκτελείται ύστερα από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ιδίως έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά, ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε εσάς.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που έχει διενεργηθεί από εμάς μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, παραμένει ισχυρή.
 • Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στο μέλλον.
 1. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η «Μπαλωμένος Σταύρος – Μπαλωμένου Ειρήνη ΟΕ» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων από απώλεια, μεταβολή, κακή χρήση, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς.

 1. Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter)

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε ενδεχομένως να εγγραφείτε ως συνδρομητές στα Ενημερωτικά μας Δελτία (newsletter).

 1. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η «Μπαλωμένος Σταύρος – Μπαλωμένου Ειρήνη Ο.Ε.»  κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις πρακτικές προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που επικρατούν.
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχουμε, η εταιρία μας θα σας ειδοποιεί πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρία μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

 1. Επικοινωνία

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Μπαλωμένος Σταύρος – Μπαλωμένου Ειρήνη Ο.Ε.», εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Καραθεοδωρή αρ. 9, Τ.Κ. 12134, τηλ.: 210 5745672, e-mail: info@angelstore.gr. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Σταύρος Μπαλωμένος και ο κάθε φορά νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας.